پمپهای سانداین ساختار، کاربرد و گونه ها


پمپ سانداین، محصول شرکت سانداسترند آمریکا است که به صورت تحت لیسانس در برخی کشورهای دیگر مانند ژاپن(نیکیسو-سانداین) و فرانسه (شعبه اروپایی سانداین در شهر دیژون) نیز مونتاژ و ارایه شده است و از این رو، این پمپ گاهی در صنایع ایران به نام پمپ ژاپنی یا فرانسوی نیز شناخته می شود. به طور کلی پمپ سانداین جزو پمپ های سانتریفوژ (گریز از مرکزی)طبقه بندی می شود که خود در انواع گوناگونی با دور بالا (بیش از 10000 RPM) یا با دور متوسط(محدوده 7000 RPM) و یا دور پایین (محدوده 3000 RPM)شناخته می شود.


جزئیات