پمپ سانداین|Seal rotating face

چندی پیش درباره قطعه مکانیکال سیل و SEAL ROTATING FACE عکس و گفتاری بسیارکوتاه ارائه شد. در اینجا به بررسی بیشتر این قطعه و نیز بررسی موردی یک حادثه خرابی عمده گیربکس پمپ سانداین در اثر مکانیکال سیل می پردازیم:

 SEAL ROTATING FACE قطعه به ظاهر ساده و ارزانی است که فرایند ماشینکاری نسبتاً حساس و بسیار دقیق LAPPING می طلبد. در ادامه جزئیات بیشتر را بخوانید ...
جزئیات