چرا پمپ سانداین؟

تاریخچه بهره برداری از پمپهای سانداین در صنعت نفت کشورمان ،حدودا به 4 دهه پیش بازمیگردد.
پمپهای سانداین از آن زمان تا کنون در گستره وسیعی ازصنایع نفت، مانند مناطق نفت خیز جنوب، گاز مانند پالایشگاههای گاز چه قدیمی و چه جدید، و به ویژه در مجتمعهای گوناگون پتروشیمی مانند بیشتر پلنتهای تولیدکننده آمونیاک، متانول، آروماتیک و ... بکار برده شده است.

اما مزیت بهره برداری از پمپ سان داین چیست ؟

در این گفتارکوتاه، تلاش میکنیم تا با بررسی قابلیت اعتماد به این پرسش، یک پاسخ مقدماتی بدهیم.


قابلیت اعتماد:
در صنعت نفت و صنایع وابسته ، خطوط تولید بطور پیوسته درحال کار هستند.این ذات یک فرایند شیمیایی است. شاید تنها زمان توقف خطوط و تجهیزات تولید، زمان تعمیرات اساس سالیانه ¹ باشد که البته در مواردی هم تعمیرات دوسالانه انجام میشود.

به عبارت دیگر، تجهیزات اصلی تولید باید برای مدت 2*365*24 =17520 ساعت در سرویس باشند به ویژه در مواردی که پمپ در یک آرایش منفرد طرح ریزی شده و پمپ stand by ندارد.حتی در صورت وجود پمپ جایگزین و انجام تعمیرات اساسی بصورت سالیانه، زمان MTBF ² نمیتواندکمتر از 4000 ساعت در نظر گرفته شود. و این به معنای نیاز به قابلیت اعتماد بسیار بالایی است که باید در طراحی، پیش بینی، در ساخت ،اجرا و در بازرسی فنی و کنترلهای کیفی، لحاظ شده باشد.پمپ سانداین

سوابق نشان میدهد پمپهای سانداین، به خوبی از عهده این مسوولیت برآمده و حتی در مواردی از آن فراتر نیز رفته اند...

اما چگونه پمپهای سانداین به این حد از قابلیت اعتماد رسیده اند

 در گفتار بعد، به این مفهوم خواهیم پرداخت.


1-OVERHAUL

2-Mean Time Between Failureارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen