طراحی و ساخت دیفیوزر پمپ سانداین در ایران

ساخت دیفیوز پمپ سانداین

 شیپوره ای است در نازل خروجی پمپ که انرژی جریان را به ترم فشار تبدیل می کند.( معادله معروف برنولی).

در پمپهای سانداین ، دو دسته دیفیوزر داریم:

  • یک پارچه با پوسته( بیشتر در مدل 322)
  • منفصل به شکل یک قطعه جداگانه( همه مدلهای دیگر به جز 322)
  • هندسه دیفیوزرها بسته به طراحی پمپ بوده و تابعی است از سرعت آبگون هنگام جداشدن از ایمپلر، گرانروی آن ، فشار طراحی در خروجی و عوامل دیگر.
  • بنابراین دیفیوزرها هندسه یکسانی نداشته و از پمپی به پمپ دیگر متغیر هستند.
  • دیفیوزرها عموماً قطعاتی با عمر بالا هستند ولی باید توجه داشت که هر دیفیوزر در معرض:
  • کاویتاسیون و درنتیجه PITTING و کاهش بازده
  • خوردگی ناشی از آبگون های خورنده و در نتیجه تغییر هندسه و کاهش بازده و:
  • برخورد ایمپلر ناشی از لرزشهای ناخواسته است

از این رو دیفیوزر را نمی توان قطعه ای با عمر پوسته پمپ در نظر گرفت و بهتر است برای جایگزینی دیفیوزر معیوب آمادگی داشته باشیم.

  • سرو ساران آرین، اخیراً  طراحی، مهندسی معکوس و تولید انواع دیفیوزر پمپ سانداین را در داخل کشور با آخرین تکنولوژی و استانداردهای سانداین آغاز کرده و قادر است هر دیفیوزری را (ازهر دو ماتریال 316 و A105) در مدت سه هفته طراحی کرده و آماده تحویل نماید.
  • کنترل کیفیت دیفیوزرها با بهره گیری از بالاترین تکنولوژی اندازه گیری انجام شده و قیمت تمام شده در مقایسه با نمونه های خارجی بسیار رقابتی است.
مهندس پژمان حطمی

   

ارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen