قطعه مکانیکال سیل و SEAL ROTATING FACE پمپ سانداین

آنچه که این قطعه و مکانیکال سیل دربردارنده آن را بسیار جالب توجه می کند، نقش مهم آن در نگهداشت گیربکس است. در واقع این قطعه ارزان، چنانچه به موقع بازرسی/تعویض نشود، می تواند به آسانی یک گیربکس کامل را از رده سرویس خارج کند:
- کیفیت سطح SEAL ROTATING FACE به مرور کاهش می یابد.
-کاهش کیفیت سطح FACE موجب نشت جزیی سیال و افت فشار سیل می گردد.
-بهره بردار فقط کاهش فشار سیل را مشاهده می کند و چون سیل دوم( سمت گیربکس) در برابر نشت به درون گیربکس مقاومت می کند، هیچ ALARM یا هشداری دیده نمی شود. (در برخی موارد متأسفانه حتی فشار روغن به صورت LOCAL هم مانیتور یا LOGG نمی شود).
-در نهایت سیل دوم هم تاب مقاومت در برابر فشار فزاینده سمت سیال را از دست می دهد.
-سیال آرام آرام وارد گیربکس شده و با روغن آمیخته می شود.
-اکنون گیربکس نه روغن که چیزی شبیه به روغن را در مدار روان کننده خود دارد اما پمپ هنوز به کار خود ادامه می دهد.
-سیال جدید- که دیگر روانکار نیست و نه خاصیت روانکاری و نه خاصیت خنک کنندگی دارد- با ژورنالها و چرخ دنده ها در تماس مستقیم قرار گرفته و موجب سایش تدریجی قطعات روی یکدیگر می شود.
-سرانجام ژورنالها ساییده شده، اصطکاک ، تلفات گردشی و گرما افزایش یافته، دنده ها  را ساییده و ناگهان شفت درون ژورنال جام می کند.

ساییدگی شدید دنده های گیربکس پمپ سانداین
ساییدگی کامل JOURNAL BEARING SEAT  پمپ سانداین در اثر روانکاری ناقص

ساییدگی دنده های پمپ روغن گیربکس سانداینتغییر فاز فولاد دنده دراثر گرمای شدید ناشی از روانکاری ناقص
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.