روشهای کوپله کردن پمپهای سانداین

پر سرعت و گیربکس دار سانداین است که با کد عمومی LMV-3XX شناخته می شود.

به طور کلی سه روش برای کوپل پمپهای سانداین به کار می رود:

  1. با کوپلینگ
  2. با شافت واسطه INTERCONNECTING SHAFT و در مواردی اندک:
  3. کوپل مستقیم ، بدون کوپلینگ و شافت واسطه 

روش نخست، با کوپلینگ:

این روش متداول ترین روش کوپل کردن موتور و گیربکس در پمپ سانداین است. همان گونه که از نام این روش بر می آید یک کوپلینگ بین موتور و گیربکس واسطه می شود.


شکل شماره یک نمایی از یک کوپلینگ THOMAS

همان گونه که در تصویر دیده می شود کوپلینگ در هر دو سمت جا خار دارد تا بتواند به خار موتور از یک سو و به خار شافت ورودی گیربکس پمپ سانداین از سوی دیگر کوپل شود.تصویر شماره دو- شافت خروجی یک موتور به همراه خار و جا خا رتصویر شماره سه- دو دستگاه گیربکس پمپ سانداین – شافت ورودی و جا خار آن در تصویر مشخص است.


در تصویر زیر نمای نزدیکتری از شافت ورودی پمپ سانداین و جا خار آن نشان داده شده است:


تصویر شماره چهار- شافت ورودی گیربکس پمپ سانداین با جا خار


کوپله به این روش ، نیازمند دقت نسبتاً بالایی در هم راستا کردن محورها است. البته در بیشتر موارد قطعه آداپتور موتور به همراه پمپ، تحویل داده می شود که به تنظیم کوپلینگ کمک می کند.

این قطعه( MOTOR ADAPTOR) در دو سمت فلنجی است به صورتی که از یک سو با فلنج موتور و از سوی دیگر با فلنج گیربکس جفت می شود. دیواره اطراف این قطعه ، خالی شده تا ماشینیست بتواند به راحتی کوپلینگ را مونتاژ نماید.

تصویر شماره پنج، اتصال با کوپلینگ و آداپتور موتور را نشان می دهد


روش دوم کوپله با شافت واسطه (INTERCONNECTING SHAFT)

 

در این روش یک شافت کوتاه -که به جز دو شیار جای او-رینگ در بقیه طول خود SPLINE / هزار خار دارد- بین گیربکس و موتور واسطه می شود. روشن است که در این حالت هر دو شافت موتور و گیربکس باید دارای هزار خاری مادگی باشند.


تصویر شماره شش- INTERCONNECTING SHAFT

در این حالت وزن موتور مستقیماً به گیربکس منتقل خواهد شد و بنابراین پوسته گیربکس هم برای تحمل وزن موتور و هم برای جذب لرزش موتور باید طراحی شده باشد.تصویر شماره هفت- اتصال موتور به پمپ سانداین بدون کوپلینگ و با INTERCONNECTING SHAFTروش سوم کوپل مستقیم ، بدون کوپلینگ و شافت واسطه 


در این روش، شافت خروجی موتور هزارخاری نری و شافت ورودی گیربکس پمپ سانداین هزار خاری مادگی دارد. کوپلینگ و قطعه واسطه ای در کار نیست، اتصال مستقیم و نصب نسبتاً دشوار است. از این روش بیشتر در پمپهای کوچکتر و با توان کمتر( که موتور نسبتاً سبکی دارند) استفاده می شود.  به خاطر محدودیت در گزینش (و نیز  جایگزینی موتور در زمان نوسازی پمپ باموتور مشابه با چنین شافتی) و نیز دشواریهای نصب، از این روش به ندرت استفاده می شود.

نویسنده: مهندس پژمان حَطَمی


پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.