سیستم روغنکاری پمپ سانداین (2)

این نوع مبدلها، کارایی بسیار خوبی داشته وکمتر نیاز به تعمیرات پیدا می کنند. در عین حال بازدید مبدل و پایش بازده آن از دو سال از نصب اولیه مبدل به بعد، لازم است چرا که آب کولینگ از یک سیکل باز می آید و ممکن است در دراز مدت در مبدل، رسوب گذاری کرده و بازده تبادل گرما را به شدت کاهش داده و لطمه جدی به گیربکس وارد کند.

چنانچه دمای محیط یا دمای آب کولینگ بالا باشد به صورتیکه نتوان دمای روغن را در محدوده مجاز، نگه داشت، استفاده از مبدلهای حرارتی هایبرید به جای مبدلهای متداول، می تواند راهکار خوبی باشد.
حاصل این فرایند تبادل گرما، کنترل دمای روغن است که مطابق دستورالعملهای سانداین نباید از دامنه 60 تا 71 درجه سانتیگراد خارج شود. توجه می کنیم که دمای کمتر از 60 باعث بالا رفتن ویسکوزیته و کاهش خواص روانکاری و دمای بالای 71درجه نیز باعث کاهش ویسکوزیته، کاهش خواص روانکاری و خنک کاری می شود.

(در برخی از سایتهایی که در مناطق بسیار سرد نصب شده اند، مانند شمال روسیه، پیش از راه اندازی پمپ، از ابزارهای گرم کننده برای گرم کردن روغن گیربکس استفاده می شود که البته لحظاتی پس از راه اندازی پمپ ، این گرم کننده ها از سرویس خارج میشوند و گرمای ناشی از اصطکاک، برای گرم نگه داشتن روغن و سرمای محیط برای بیش از حد داغ نشدن آن کافی خواهد بود)

با توجه به اثرات چشمگیر دمای روغن بر کارکرد پمپ و گیربکس ، اندازه گیری دمای روغن همواره توصیه می گردد. برای این منظور، از یک دماسنج معمولی که نزدیک به مخزن روغن و پیش از ورود به پمپ روغن بیرونی کمکی( در صورت وجود) نصب می شود استفاده می کنیم.


معرفی پمپ سانداین 

در گفتار بعد به بحث پیرامون فشار روغن پمپ سانداین،اثرات متقابل دما و فشار و روشهای کنترل آن می پردازیم.
ارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen