سیستم روغنکاری پمپ سانداین (2)

در گفتار پیشین با اجزای سیستم روغنکاری یک پمپ سانداین آشنا شدیم.همچنین به دمای آب خنک کننده روغن نیز اشاره شد.
در این گفتار به جزییات بیشتری می پردازیم:

بدل حرارتی روغن در یک پمپ سانداین همانگونه که اشاره شد، از نوع Shell & Tube است .
در این مبدل، روغن گرم خروجی از گیربکس درتماس با جریان مخالف آب کولینگ، بار سرمایشی آب را دریافت و بار گرمایشی خود را به آن می دهد وخنک می شود. تصویر زیر یک مبدل حرارتی متداول در پمپهای سانداین را نشان می دهد.

پمپ سانداین 
جزئیات

سیستم روغنکاری پمپهای سانداین

به طور کلی سیستم روغنکاری پمپهای سانداین، شامل اجزای زیر است:

1-پمپ روغن اصلی ، که درون گیربکس نصب می شود و یک پمپ جابجایی ثابت از گونه پمپهای چرخ دنده ای با دنده های داخلی است و توسط شفت ورودی به کار می افتد.
2-فیلتر روغن
3-مبدل گرمایی خنک کننده روغن که از نوع Shell&Tube است.
4-مخزن روغن، که عملاً بخشی از حجم نیمه پایینی گیربکس پمپ سان داین است.
5- جتهای روغن یا Lube jets
و البته: 6- خود روغن با حجمی برابر 6 تا 7 لیتر.
جزئیات

چرا پمپ سانداین؟ مزیت بهره برداری از پمپ سانداین چیست؟

تاریخچه بهره برداری از پمپهای سانداین در صنعت نفت کشورمان ،حدودا به 4 دهه پیش بازمیگردد.
پمپهای سانداین از آن زمان تا کنون در گستره وسیعی ازصنایع نفت، مانند مناطق نفت خیز جنوب، گاز مانند پالایشگاههای گاز چه قدیمی و چه جدید، و به ویژه در مجتمعهای گوناگون پتروشیمی مانند بیشتر پلنتهای تولیدکننده آمونیاک، متانول، آروماتیک و ... بکار برده شده است.

اما مزیت بهره برداری از پمپ سان داین چیست ؟

در این گفتارکوتاه، تلاش میکنیم تا با بررسی قابلیت اعتماد به این پرسش، یک پاسخ مقدماتی بدهیم.


قابلیت اعتماد:
در صنعت نفت و صنایع وابسته ، خطوط تولید بطور پیوسته درحال کار هستند.این ذات یک فرایند شیمیایی است. شاید تنها زمان توقف خطوط و تجهیزات تولید، زمان تعمیرات اساس سالیانه ¹ باشد که البته در مواردی هم تعمیرات دوسالانه انجام میشود.
جزئیات