پمپهای بدون سیل- بدون مکانیکال سیل یا SEAL LESS

غالباً در اغلب پمپها و کمپرسورها، مقدار اندکی نشت سیال وجود دارد. و گاهی قطعات آب بند(Seals/Mechanical Seals) نیز بر پایه میزان نشتی مجازکلاسه می شوند

ولی در برخی از کاربردهای مهندسی شیمی یا انرژی،سیال فعال ، بسیارخورنده یا بسیار خطرناک است به گونه ای که نشت سیال هرچند بسیارناچیز، می تواند کاملاًخطر آفرین باشد.

از این رو برخی سازندگان پمپ، به ساخت پمپهای بدون آببند (SEAL LESS) روی آورده اند که اصولاً دارای انتقال قدرت مکانیکی نبوده و طبعاً مکانیکال سیل هم ندارد. این گونه پمپها با القای الکتریکی محور پمپ، کارمحوری را به شفت حامل ایمپلر منتقل می کنند.

شرکت سانداین نیز از جمله این سازندگان است که گروهی از این نوع پمپ را طراحی و تولید نموده است.جهت مشاهده ویدئو جزئیات را کلیک کنید .
جزئیات

سیستم روغنکاری پمپ سانداین (2)

در گفتار پیشین با اجزای سیستم روغنکاری یک پمپ سانداین آشنا شدیم.همچنین به دمای آب خنک کننده روغن نیز اشاره شد.
در این گفتار به جزییات بیشتری می پردازیم:

بدل حرارتی روغن در یک پمپ سانداین همانگونه که اشاره شد، از نوع Shell & Tube است .
در این مبدل، روغن گرم خروجی از گیربکس درتماس با جریان مخالف آب کولینگ، بار سرمایشی آب را دریافت و بار گرمایشی خود را به آن می دهد وخنک می شود. تصویر زیر یک مبدل حرارتی متداول در پمپهای سانداین را نشان می دهد.

پمپ سانداین 
جزئیات

سیستم روغنکاری پمپهای سانداین

به طور کلی سیستم روغنکاری پمپهای سانداین، شامل اجزای زیر است:

1-پمپ روغن اصلی ، که درون گیربکس نصب می شود و یک پمپ جابجایی ثابت از گونه پمپهای چرخ دنده ای با دنده های داخلی است و توسط شفت ورودی به کار می افتد.
2-فیلتر روغن
3-مبدل گرمایی خنک کننده روغن که از نوع Shell&Tube است.
4-مخزن روغن، که عملاً بخشی از حجم نیمه پایینی گیربکس پمپ سان داین است.
5- جتهای روغن یا Lube jets
و البته: 6- خود روغن با حجمی برابر 6 تا 7 لیتر.
جزئیات