مهندسی معکوس ایمپلر پمپهای فرآیندی

 ( PUMP IMPELLER) است.
این قطعه پویاترین بخش پمپ/کمپرسور بوده و هیچ پمپی نمی تواند بدون ایمپلر بی نقص به درستی کار کند.
ایمپلر پمپ همواره در معرض بارگذاری های دینامیک، خطر کاویتاسیون، لمس دیفیوزر و در نتیجه سایش شدید و حتی شکستگی کامل است.
معمولاً در طراحی استحکام پمپ، اولویت استحکام و محافظت به پوسته پمپ و اجزای استاتیک پمپ داده شده و ایمپلر کم و بیش به شکل فیوز مکانیکی دیده می شود.
اینها نشانگر آن است که اگر بخواهیم یک پمپ صنعتی را همواره در سرویس کاری داشته باشیم، قطعاً باید انبارش کافی از اجزای حیاتی آن به ویژه ایمپلر داشته باشیم.

شرکت سروساران آرین، با گردآوری امکانات مهندسی معکوس، طراحی و ساخت و کنترل کیفیت امکان مهندسی معکوس و ساخت انواع ایمپلرهای پمپهای صنعتی و فرآیندی را فراهم آورده و با افتخار در خدمت بخشهای مختلف صنعت کشور است.
ارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen