پمپهای سانداین ساختار، کاربرد و گونه ها.بخش سوم

گیربکس پمپ سانداین (2)
در گفتار پیشین چهار بخش از اجزای گیربکس معرفی و تشریح شد، در این گفتار به ادامه تشریح گیربکس پمپ سانداین، سایر
اجزا، مدار روغنکاری و توصیه هایی درباره آن می پردازیم:
تصویر شماره (1) یک پمپ داخلی گیربکس پمپ سانداین به همراه اجزای آن
دیگر اجزای گیربکس پمپ سانداین:
5. پمپ روغن (LUBE PUMP): پمپ روغن اصلی(پمپ داخلی)، درون گیربکس نصب می شود، یک پمپ جابجایی ثابت از گونه پمپ های چرخ دنده ای با دنده های داخلی است و همان گونه که در گفتار پیشین اشاره شد، توسط شفت ورودی به کار می افتد.

تصویر شماره (1) یک پمپ داخلی گیربکس پمپ سانداین به همراه اجزای آن

البته در برخی از پمپ های سانداین، یک پمپ روغن کمکی (EXTERNAL LUBE PUMP ) هم بیرون از گیربکس با درایو الکتریکی، تعبیه شده است که صرفا برای زمان راه اندازی پمپ از آن استفاده شده و سپس در مدت کوتاهی از سرویس خارج می شود. ولی در رده اجزای استاندارد گیربکس پمپ به شمار نمی رود.

*برای مشاهده ادامه مطلب عضو سایت شوید*
جزئیات