معرفی عمومی پمپهای سانداین بر پایه استاندارد API

پمپ سانداین، محصول شرکت سانداسترند آمریکا است. که البته  به صورت تحت لیسانس در برخی کشورهای دیگر مانندژاپن( نیکیسو) و فرانسه (شعبه اروپایی سانداین در شهر دیژون) نیز مونتاژ و ارائه شده است و از این رو این پمپ گاهی در صنایع ایران به نام پمپ ژاپنی یا فرانسوی نیزشناخته می شود.

به طور کلی پمپ سانداین جزو پمپهای سانتریفوژ( گریز از مرکزی) طبقه بندی می شود که خود در انواع گوناگونی با دور بالا(بیش از RPM 10000)یا با دور متوسط (محدوده RPM 7000 ) و یا دور پایین(محدوده RPM 3000 ) شناخته می شود.


جزئیات