چرا پمپ سانداین؟ مزیت بهره برداری از پمپ سانداین چیست؟

تاریخچه بهره برداری از پمپهای سانداین در صنعت نفت کشورمان ،حدودا به 4 دهه پیش بازمیگردد.
پمپهای سانداین از آن زمان تا کنون در گستره وسیعی ازصنایع نفت، مانند مناطق نفت خیز جنوب، گاز مانند پالایشگاههای گاز چه قدیمی و چه جدید، و به ویژه در مجتمعهای گوناگون پتروشیمی مانند بیشتر پلنتهای تولیدکننده آمونیاک، متانول، آروماتیک و ... بکار برده شده است.

اما مزیت بهره برداری از پمپ سان داین چیست ؟

در این گفتارکوتاه، تلاش میکنیم تا با بررسی قابلیت اعتماد به این پرسش، یک پاسخ مقدماتی بدهیم.


قابلیت اعتماد:
در صنعت نفت و صنایع وابسته ، خطوط تولید بطور پیوسته درحال کار هستند.این ذات یک فرایند شیمیایی است. شاید تنها زمان توقف خطوط و تجهیزات تولید، زمان تعمیرات اساس سالیانه ¹ باشد که البته در مواردی هم تعمیرات دوسالانه انجام میشود.
جزئیات