چرخ دنده های گیربکس در پمپهای دور بالای سانداین(1)

مقدمه:
همانگونه که می دانیم پمپهای سانداین تحت استاندارد API 610 OH6 برای تأمین دور بالای پروانه پمپ و در نتیجه هد بالای پمپ، از گیربکسهای افزاینده دور بهره می گیرند.
مکانیزم افزایش دور ، ساده –گاهی تک مرحله ای وگاهی دومرحله ای است-و در واقع درگیری دو چرخ دنده کوچک و بزرگ است . چرخ دنده بزرگ محرک و چرخ دنده کوچک متحرک بوده و به ازای هر یک دور چرخش محرک متحرک بیش از یک دورچرخیده و محور خود را نیز با همان سرعت دوران به گردش در می آورد.
جزئیات