الکتروموتورضدانفجار AEG

در همه محیطهای عملیاتی نفت، گاز و پتروشیمی، معمولا دو ضلع از سه ضلع مثلث آتش،آماده هستند.در چنین شرایطی، وجود یک جرقه بسیار کوچک، می تواند فاجعه ای بزرگ بیافریند.از این رو،در همه وسایل برقی که در محیطهای عملیاتی به کار می روند،تمهیداتی اندیشیده می شود تا از بروز کوچکترین جرقه، پیشگیری شده، و بهره بردار بتواند در ایمنی کامل، فرمان وصل یا قطع مدار را اجرا نماید. 


ارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen