پمپهای بدون سیل- بدون مکانیکال سیل یا SEAL LESS

غالباً در اغلب پمپها و کمپرسورها، مقدار اندکی نشت سیال وجود دارد. و گاهی قطعات آب بند(Seals/Mechanical Seals) نیز بر پایه میزان نشتی مجازکلاسه می شوند

ولی در برخی از کاربردهای مهندسی شیمی یا انرژی،سیال فعال ، بسیار خورنده یا بسیار خطرناک است به گونه ای که نشت سیال هرچند بسیارناچیز، می تواند کاملاًخطر آفرین باشد.

از این رو برخی سازندگان پمپ، به ساخت پمپهای بدون آببند (SEAL LESS) روی آورده اند که اصولاً دارای انتقال قدرت مکانیکی نبوده وطبعاً مکانیکال سیل هم ندارد. این گونه پمپها با القای الکتریکی محور پمپ، کارمحوری را به شفت حامل ایمپلر منتقل می کنند.

شرکت سانداین نیز از جمله این سازندگان است که گروهی ازاین نوع پمپ را طراحی و تولید نموده است.ارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen