چرخ دنده های گیربکس در پمپهای دور بالای سانداین(1)


 به اینصورت سرعت شفت ورودی که همان سرعت الکتروموتور و معمولاً بین 3000 تا 3600 دوردردقیقه است در این تبدیل دور به سرعتهای بالایی مانند 20000 تا 28000 دور دردقیقه می رسد که همان سرعت شافت دوربالا یا شافت حامل پروانه پمپ است. در نهایت سرعت بالای دورانی یا سرعت خطی ایمپلر در دیفیوزر پمپ تبدیل به ترم فشار می شود
.

در اینجا دو بحث بسیار حائز اهمیت بسیار است: یکی سازگاری دو به دوی هندسه چرخ دنده های هر سه محور inlet IDLER و IDLER با HIGH SPEED SHAFT و دیگری کنترل ارتعاشات دور بالا با دادن صافی سطح بسیار بالا به عمق و جان دنده.

دراینجا به بخش اول یا همان سازگاری هندسی دو چرخ دنده می پردازیم:
همان گونه که می دانیم درسیستم چرخ دنده های متریک، دنده از روی ماژول آن شناخته می شود و هر دو چرخ دنده ای که با هم درگیر می شوند باید ماژول دقیقاً یکسانی داشته باشند.
به لحاظ توری، ماژول نسبت قطر دایره گام به تعداد دنده هاست m=d/N که در آن:

M: ماژول , D: قطر دایره گام , N: تعداد دنده هاست.

الکتروموتور سانداین

چرخ دنده های پمپ 
معمولا ماژول بزرگتر، نشان دهنده تعداد دنده کمتر و قطر بیشتر است مانند همه دنده هایی که درمیکسرها، صنایع معدنی ، صنایع سیمان و.. به کار می روند و قطر آنها گاهی به چندمتر می رسد.همچنین ماژول بزرگتر معمولا نشان دهنده سرعت کم و گشتاور بالاست.درگیربکس پمپهای سانداین، عکس این حالت حاکم است یعنی ، دور بالا و گشتاور کم،نشانگر ماژول پایین چرخ دنده است و با چرخ دنده ای کوچک ولی با تعداد دنده های زیاد روبرو هستیم.

چرخ دنده سانداین

چرخدنده های IDLER گیربکس پمپ سانداین


در بیشتر استفاده های معمول و استاندارد صنعتی، ماژول دنده نیز استاندارد است. برخی از ماژولهای متداول و استاندارد متریک به قرار زیرهستند:

1, 2.25,2.5, 2.75,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,
11,12,14,16,18,20,22,25,2832,36,40,45,50

ولی درگیربکس پمپ سانداین، چرخ دنده ها استاندارد نیستند، یعنی ماژول استاندارد ندارند.
چرا سانداین از ماژول غیر استاندارد استفاده می کند؟

استفاده از ماژول غیر استاندارد می تواند به یکی از دلایل زیر باشد:

1-به دست آوردن مناسبترین و بهترین نسبت درگیری (Contact Rati) بین دو چرخ دنده-که لزوماً با ماژول استاندارد در دور بالا به دست نمی آید- و مستلزم اصلاح دنده یا GearModification است.

-صافی سطح بسیار بالایی که لازم است چرخ دنده های گیربکس پمپ سانداین داشته باشند و در ماژول استاندارد قابل دستیابی نیست.
 
حفظ تکنولوژی و جلوگیری از کپی شدن قطعات اصلی.

روشن است که دایره گام یک دایره فرضی است و وجود فیزیکی ندارد. بنابراین نمی توان با استفاده از روشهای اندازه گیری سنتی یا مدرن، قطر این دایره را اندازه گیری کرد و به ماژول چرخ دنده رسید. که این امر یکی از نقاط بغرنج مهندسی معکوس است. در واقع اطلاعات دقیق ماژول در بیشتر موارد صرفاً در اختیارسازنده گیربکس است.
در برخی موارد، سازندگانی که از روش مهندسی معکوس، یک گیربکس را نوسازی می کنند، همه دنده ها را با یک ماژول جدید و صرف نظر از ماژول استاندارد سازنده، بازسازی می نمایند.

در این حالت، درگیری دنده ها به جهت یکسان بودن ماژول کم و بیش بدون مشکل است ولی دنده ها دیگر با چرخ دنده سازنده اصلی سازگار نیستند وبرای تعویض یک چرخ دنده، لازم است همه چرخ دنده های درگیر دیگر نیز تعویض شوند.

گام قطری (Diametral Pitch)

چرخ دنده های پمپ سانداین بر اساس سیستم آمریکایی و برپایه گام قطری- که معادل ماژول در سیستم متریک است- ساخته می شود. گام قطری ازرابطه زیر محاسبه می شود:
p=(π*D)/N
که در آن:
D: قطر دایره گام , N: تعداد دنده هاست
واضح است که در این حالت ابزار ماشینکاری دنده های سیستم آمریکایی با سیستم متریک کاملاً متفاوت است و چرخ دنده ها نیز از منظر هندسه دنده،منطق متفاوتی دارند.


چرخ دنده پمپ سانداین
ارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen