روان کننده های سنتتیک و HOT OIL برند TOTAL

روغن صنعتی Total سنتتیکنقش و اهمیت روانکارهای با پایه غیر نفتی( سنتتیک) بر هیچ یک از اهل فن پوشیده نیست.بهای روانکار مناسب برای یک ماشین، ممکن است در مقایسه با بهای خود ماشین، کم و ناچیز باشد ولی در کارکرد درست و ایمن ماشین و نیز در عمر کاری آن ، نقش حیاتی دارد.

گزینش یک روانکار مناسب و نیز تعویض به هنگام آن، شاید یکی از اثربخش ترین فعالیتهای PM باشد.از سوی دیگر به کارگیری یک روانکار نامناسب، می تواند حتی در کوتاه مدت، لطمات سنگینی به ماشین وارد آورد. این نوع ویژه روان کننده، با پایداری بسیارخوب در برابر دمای بالاو حفظ گرانروی(ویسکوزیته) خود، در دامنه های دمایی خیلی بالا یا خیلی پایین که روانکارهای متداول، کارایی خود را ازدست می دهند، به خوبی ماشین را روانکاری/خنک کاری می نماید.

سروساران آرین، پس از انجام همه فعالیتهای لازم برای ایجاد یک زنجیره تامین جدید برای این فراورده نهایتا موفق به سازماندهی تامین محصول شرکتهای:  SHELL , MOBIL و TOTAL  شد.

این روغنها به عنوان روان کننده یا سیال فعال در توربین و کمپرسورهای High Temperature و توربوکمپرسورهای هوایی، SEAL POTS ، روغن های مکانیزمهای مکانیکی و روغن های مبدل کاربرد گسترده ای دارند.

ارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen