پمپهای سانداین ساختار، کاربرد و گونه ها.بخش سوم

-ژورنال بیرینگ ها (JOURNAL BEARINGS) :
ژورنال بیرینگ ها، همانگونه که می دانیم، تکیه گاه های محورهای دوار در سرعت های بالایی هستند که امکان استفاده از بیرینگ های ساچمه ای (BALL BEARINGS) وجود ندارد.
این یاتاقانها، سطح داخلی بسیار صیقلی دارند و یک فیلم روغن را میان سطح درونی خود و شافت نگاه داشته و حرکت روان شافت را امکانپذیر می سازند.عموماً ژورنال بیرینگها، در مداری از روغن تحت فشار کار می کنند تا همواره لایه نازک روغن به عنوان روان و خنک کننده، وجود داشته باشد.


تصویر شماره (2) ژورنال بیرینگ پمپ سانداین

در برخی از پمپ ها یا کمپرسورهای سانداین، به دلیل آنکه نیروهای شعاعی زیاد و یا متغیر هستند، از ژورنال بیرینگ های چند پارچه یا TILTING PAD JOURNAL BEARINGS استفاده می شود که جزییات طراحی و انتخاب آنها از حوصله این گفتار خارج است.

تصویر شماره (3) ژورنال بیرینگ TILTING PAD پمپ/کمپرسور سانداین

7. تراست واشرها (Thrust Washers) :
تراست واشرها، قطعات تختی هستند که بار محوری را تحمل می کنند. این قطعات ضمن انتقال نیروی محوری به پوسته گیربکس، یک فیلم روغن را درون شیارها به گردش در می آورند و از تماس خشک فلز- فلز جلوگیری می نمایند. شاید بتوان گفت یکی از حساسترین قطعات در مدار روغنکاری گیربکس سانداین همین تراست واشرها هستند
تصویر شماره (4) تراست واشر پمپ سانداین

دو لبه اضافی (زایده ها)ی که در تصویر دیده می شوند، در دو حفره متناظر خود، روی پوسته گیربکس قرار گرفته و از چرخش واشر به همراه شافت جلوگیری می کنند.

سیستم روغنکاری پمپهای سان داین:
به طور کلی سیستم روغنکاری پمپ های سانداین، شامل اجزای زیر است:
1. پمپ روغن اصلی که درون گیربکس نصب می شود و یک پمپ جابجایی ثابت از گونه پمپ های چرخ دنده ای با دنده های داخلی
است و توسط شفت ورودی به کار می افتد.
2.  فیلتر روغن
3.  مبدل گرمایی خنک کننده روغن که از نوع Shell and Tube است.
4. مخزن روغن که عملاً بخشی از حجم نیمه پایینی گیربکس پمپ سانداین است.
5. جت های روغن یا Lube jets
و البته: 6. خود روغن با حجمی برابر 6 تا 7 لیتر.

مسیر گردش روغن:
روغن در گیربکس پمپ سانداین، از مخزن مکیده شده، وارد مبدل می شود. سپس با گذر از فیلتر روغن، به گیربکس باز می گردد و با گذشتن از جت های روغن، دوباره به مخزن و نقطه آغازین سیکل، باز می گردد.

نکات و توصیه هایی درباره سیستم روغنکاری پمپهای سانداین:
* مقدار روغن گفته شده، شامل روغن درون مبدل و لوله های رابط نمی شود ولی باید همواره سطح روغن را در تراز دایره سیاه روی گیج شیشه ای نگه داشت.
* هرگز گیربکس را بیش از حد از روغن پر نکنید!
چرا که روغن بیش از اندازه کف می کند، گرمای زیادی به وجود می آید و در نهایت بیرینگ پایینی Idler shaft خراب شده و چه بسا، خرابی عمده ای در گیربکس را موجب شود.
* از روغن ISO VG46 استفاده نمایید.
* گیج دما و نیز گیج فشار روغن را همواره کنترل و از سالم بودن آنها مطمئن شوید. به ویژه اگر سیگنالی از مدار روغن پمپ سانداین به اتاق کنترل نمی رود.
*مسیر کولینگ روغن، مبدل مربوطه، دما و فشار روغن را متناوباً کنترل و در Log Sheet مربوطه ثبت نمایید، روغن گیربکس در زمان قطع یا ضعف جریان خنک کننده، به سرعت(حدوداً در مدت 70 ثانیه) داغ شده و خاصیت روان کنندگی خود را از دست می دهد و ممکن است لطمات سنگینی به گیربکس وارد آورد.
* حتی الامکان، کنترل فشار روغن را Mistake Proof نموده و اطمینان حاصل کنید به محض افت فشار روغن، مکانیزم خودکاری برای قطع جریان موتور و نهایتاً توقف پمپ تعریف شده وجود دارد.
pump-sundyne3.pdf [1.31 Mb] (حجم: 19)
مشاهده آنلاین فایل: pump-sundyne3.pdf
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.