معرفی عمومی پمپهای سانداین بر پایه استاندارد API

استاندارد مترتب بر پمپهای سانداین مانند همه پمپهای سانتیفوژ، معمولاً استاندارد API 610 است.گرچه شاخه های این استاندارد مانند OH2,OH3,OH6,BB1,BB2,BB3,VS1,VS2,VS4 انواع مختلف پمپهای سانداین را پوشش می دهد، ولی غالباً زمانی که در صنایع و محافل کشورمان، از پمپ سانداین صحبت به میان می آید، مراد پمپ سانداین دور بالا تحت استاندارد API 610 OH6 است.

اما مشخصه پمپهای تحت OH6 چیست؟ به عبارت دیگر پمپ چه ویژگیهایی بایدداشته باشد تا در گروه OH6 طبقه بندی شود؟
استاندارد، مشخصات زیر را برای پمپهای گروه OH6 بر می شمرد:

1-دور پمپ بایدبالا باشد،
2-پمپ باید یک مرحله ای باشد.( Single Stage)
3-پمپ باید دارای محرک گیربکسی( گیربکس افزاینده دور) باشد،
4-اتصال پروانه پمپ به محور خروجی گیربکس مستقیم باید باشد.
5- و در نهایت: انتقال نیرو از گیربکس به پمپ باید مستقیم و بدون واسطه کوپلینگ باشد.
شکل(1) مدل برش خورده یک پمپ سانداین را نشان می دهد:
مدل برش خورده پمپ سانداینهمانگونه که در مدل بالا نیز دیده می شود، گیربکس افزاینده دور، نیرو را مستقیماً به پمپ و پروانه متصل به شافت خروجی آن منتقل می کند.

گفتاری کوتاه درباره گیربکس یک پمپ سانداین:

بحث در خصوص گیربکسهای پمپ سانداین، خود نیازمند چند گفتار جداگانه است که در اینجا به چکیده ای در این باره، بسنده می کنیم:
گیربکس پمپ سانداین، غالباً دور ورودی از الکتروموتور را که حدودRPM 3000 است (در برخی کاربردهای ویژه و با افزایش فرکانس به 60 هرتز، دور ورودی می تواند تا 3600 دور نیز افزایش یابد) در دو مرحله افزایش می دهد:

یک مرحله از شفت دور پایین( Inlet/ Low speed shaft) به شفت میانی (Idler Shaft) و یک مرحله نیز از شفت میانی به شافت دور بالای حامل پروانه( High Speed Shaft)  روشن است که در هر مرحله، با کاهش قطر چرخ دنده متحرک نسبت به چرخ دنده محرک، دور افزایش و گشتاور کاهش می یابد.


با این وصف، دورهای متوسط مانند 7400 دور و دورهای بالا مانند 26000 دور در دقیقه ( پمپهای سری LMV-34X) ایجاد می شود.
مدل برش خورده گیربکس پمپ سانداین مدل LMV-311 در شکل (2) نشان داده شده است
مدل برش خورده گیربکس پمپ سانداین 


منابع:
1- استانداردAPI 610
2- بولتن فنی شرکت زاملر المان www.sammler-cs.de
3- سایت شرکت سانداین www.sundyne.com
4- سابق پروژه های شرکت سروساران آرین www.sarvsaran.ir
ارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen