مقایسه پمپهای سانداین سری 3xx و 3xxZ

این منحنی یک منحنی عمومی عملکرد پمپهای سانداین است که در مجاورت نقطه بازده بهینه (BEP یا BEST EFFICIENCY POINT) و در دامنه تقریبی ±5 تا 7% به مرکزیت نقطه یاد شده، منحنی عملکرد شیب ملایمی داشته و هد و فلو در برابر تغییرات یکدیگر نسبتاً پایدار هستند.

ثبات در این دامنه برای فرایند می تواند بسیار مهم باشد چرا که اصولا مزیت بهره برداری از یک پمپ تحت  استاندارد API 610 تا حدود زیادی ، همین دامنه ثبات بوده و  پمپی که در یک نقطه کار کند، مطلوب نیست.

بنابراین هر چه این دامنه گسترده تر باشد، دامنه بهره برداری پمپ در مجاورت نقطه BEP گسترش یافته و جریانی یکنواخت و بهینه  برای الکتروموتور نیاز خواهد بود.

از این رو سانداسترند با انجام تغییراتی چند در مجموعه قطعات خیس پمپ( WET PARTS) مانند ایمپـلر و دیفـیوزر( و البته در برخی موارد ایندیوسر) ، این دامنه را در مدلهای جدیدتر Z گسترش داده است که به برخی از آنها اشاره می شود:

1-  افزایش تعداد پره های ایمپلر(مانند افزایش از 8 به 24 پره) و کمینه نمودن گپ میان دو پره مجاور.

2-  تغییرات در منحنی دیفیوزر: نقطه جدایش از منحنی و ورود به شیپوره و تغییرات در زاویه واگرایی شیپوره

3-  تغییر در تعداد راهها و گامهای ایندیوسر و customize  نمودن آنها


ایمپلر یک پمپ سانداین نرمال


یمپلر یک پمپ سانداین مدل Z
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.